Posts tagged диабет тип 1
Какво е ИНСУЛИНОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ и 10 начина да я оптимизираш, Част 1

Инсулиновата чувствителност обяснява много сложния процес на метаболизиране на въглехидрати в тялото. Всъщност този термин често е свързван с т.нар. "толериране" и усвояване на въглехидрати (ВХ). Това ще рече, че колкото по-чувствителен е накой към инсулина, толкова по-ефективен е той в използването на ВХ.

Read More